Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
760
507
1
2 Tỷ
Phụ ĐB
507
760
1
400Tr
G.1
699
236
036
990
3
30Tr
G.2
320
556
135
351
634
147
1
10Tr
G.3
519
028
523
285
788
566
702
238
6
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
41
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
376
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4058
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
256
085
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
085
256
0
400Tr
G.1
610
849
128
389
0
30Tr
G.2
540
456
592
967
357
619
1
10Tr
G.3
165
795
433
423
896
196
812
753
5
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
34
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
447
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3918
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
296
284
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
284
296
1
400Tr
G.1
011
885
860
467
1
30Tr
G.2
655
829
270
415
294
736
1
10Tr
G.3
151
746
901
489
746
416
348
215
2
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
36
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
460
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3440
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
237
447
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
447
237
0
400Tr
G.1
259
128
986
740
1
30Tr
G.2
163
952
859
369
092
624
5
10Tr
G.3
012
005
034
271
177
055
350
106
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
482
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4242
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
278
163
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
163
278
0
400Tr
G.1
536
411
224
794
1
30Tr
G.2
231
320
736
521
818
758
2
10Tr
G.3
081
923
749
069
281
058
687
259
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
504
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3997
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
161
206
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
206
161
0
400Tr
G.1
089
852
971
756
1
30Tr
G.2
163
644
674
183
177
461
6
10Tr
G.3
569
836
862
382
534
983
644
300
1
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
551
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3818
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
883
786
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
786
883
0
400Tr
G.1
004
809
026
887
1
30Tr
G.2
109
109
313
477
605
970
8
10Tr
G.3
230
677
048
766
303
397
880
385
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
44
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
455
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3583
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid sjcpu qqaskzea bendersLp sheLijia suzhou-xueLi rmbscw